Voorbeeld leenovereenkomst uitleg over leen overeenkomst

Geplaatst op: 26 maart 2014

Een leenovereenkomst is een overeenkomst die u sluit met de partij waar u geld van leent of waaraan u geld uitleent. U vindt hier een voorbeeld van zo'n overeenkomst.

Als u een onderhandse lening aangaat met een bedrijf of particulier is het verstandig een leenovereenkomst op te stellen. Wanneer u zo'n overeenkomst opstelt kunt u daar bepaalde rechten aan ontlenen en heeft u een document die aantoont dat de lening bestaat en waaraan u rechten kunt ontlenen.

In een leenovereenkomst wordt vaak opgenomen:

 • Welke partijen zijn er bij de lening betrokken
 • De hoogte van het bedrag dat wordt geleend
 • Wanneer dat de lening wordt verstrekt
 • Onder welke voorwaarden
 • Wat de hoogte van de rente is op jaarbasis
 • Vanaf wanneer die rente berekend wordt
 • Is het een vaste of variabele rente
 • Wanneer wordt de rente berekend? (vooraf/achteraf)
 • Wat er gebeurt als de rente niet betaald wordt
 • Wat er gebeurt als de aflossing niet betaald wordt
 • Wanneer de aflossing begint
 • Wanneer er afgelost moet worden
 • Hoe hoog die aflossing is
 • Kan er vervroegd worden afgelost
 • Zitten aan die vervroegde aflossing voorwaarden
 • Wat er gebeurt in geval van faillisement

Laat beide partijen (of alle partijen indien er meer dan 2 partijen betrokken zijn bij de leenovereenkomst) de leenovereenkomst ondertekenen met naam, datum en plaats. Alleen op die manier is de leenovereenkomst een door de wet bekrachtigd document waaraan rechten ontleent kunnen worden. Idealiter is er bij het tekenen van een leenovereenkomst een volledig onpartijdige partij aanwezig in de vorm van een notaris. Dan weten beide partijen dat de overeenkomst van de lening ook voldoet aan de wettelijke eisen. Laat niet iedereen zo'n overeenkomst opmaken. Alleen als je de persoon vertrouwd kun je iemand een leenovereenkomst laten opstellen. Doe het bij onzekerheid bij de notaris en laat hem de overeenkomst opstellen.

De leenovereenkomst bestaat ook voor bepaalde standaard leningen zoals bij het lenen voor een auto of lenen voor een boot. De specificaties van het product (de auto of boot) worden opgenomen in de leenovereenkomst. Dit is erg belangrijk omdat het meer duidelijk verschaft wat er bijvoorbeeld gebeurt bij schades of diefstal. De auto is namelijk pas van u op het moment dat de lening volledig is afbetaald. Als dat nog niet is gebeurd behoud de kredietverstrekker zich het recht voor om bijvoorbeeld de auto weer in te nemen als u uw lening niet op tijd terugbetaald. Al deze zaken worden opgenomen in de leenovereenkomst zodat beide partijen de lening met vertrouwen aan kunnen gaan.

Wilt u zelf een leenovereenkomst opstellen? Gebruik dan het voorbeeld op de pagina: leenovereenkomst opstellen. Houd er rekening mee dat dit slechts een voorbeeld is en dat er altijd een expert op gebied van overeenkomsten geraadpleegt dient te worden voor uw specifieke situatie. Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor fouten of onvolkomendheden die u ins ons voorbeeld vindt. Wij adviseren u dus om dit enkel als voorbeeld te gebruiken.