Zakelijke kredietverlening

Als u op zoek bent naar zakelijke kredietverlening, dan is het belangrijk dat u een goed plan heeft voor het te besteden geld. Al langere tijd merken we dat het lastiger is om een krediet te krijgen. Zeker wanneer er verliezen moeten worden gefinancierd. Wanneer u toch in aanmerking wilt komen voor een zakelijk krediet, werk dan heel duidelijk uit waaraan u het wilt uitgeven en hoe makkelijk u het weer terug kunt betalen. Een belangrijke peiler hierbij is cash flow. Als u een voldoende positieve cash flow heeft, dan zal de bank makkelijker akkoord gaan bij zakelijke kredietverlening.

Aantal zakelijke kredieten afgenomen
Banken zijn voorzichtiger met het verstrekken van zakelijke kredieten. Dat betekent niet dat u geen zakelijke krediet meer kunt krijgen. Wat heeft u nodig bij uw zakelijke kredietverlening?

  • Uw jaarrekeningen van de afgelopen jaren
  • Uw investeringsbehoefte uitegwerkt
  • Uw cashflow op gedetailleerd niveau van het afgelopen jaar
  • Uw cashflow van de afgelopen jaren
  • Een goed verhaal!
Sommige kredietverleners kunnen nog aanvullende zekerheden of informatie verlangen. Als u een BV heeft kan er bevoorbeeld worden gevraagd of u privé garant wilt staan voor de lening.

Leen verstandig

U betaalt altijd meer als u iets met een lening koopt, dan wanneer u er voor spaart. Denk dus goed na voor u een lening aan gaat.

Leen met een doel

Een doorlopend krediet is vaak geen goede leningvorm. Sluit een persoonlijke lening af met een doel. Dat is vaak goedkoper. En het wordt u minder makkelijk gemaakt om meer te lenen dan eigenlijk nodig.

Laat u vooraf professioneel adviseren

Informatie op deze website dient als informatiebron, maar laat u altijd door een professional adviseren. Laat de hele lening doorrekenen en uw maandlasten bepalen.