Dexia lening

Dexia bank bestaat op dit moment onder een andere naam. Na het debacle in 2012 toen de bank genationaliseerd moest worden vanwege een slechte vermogenspositie, is besloten de naam te veranderen. Het imago was zo verslechterd dat de nieuwe eigenaars (Belgische overheid) het niet zagen zitten met de oude naam, Dexia, verder te gaan.

 

Dexia wordt Belfius

De reden dat de naam van Dexia is aangepast, komt door de kredietcrisis en Eurocrisis. Dexia heeft in de periode voor de crisis (2008) te veel risicovolle beleggeingen gedaan. DIe beleggingen bleken achteraf bijna waardeloos.

Ze kochten schuldpapier op (schuldpapier is niets meer dan allerlei verschillende leningen, die samen gestopt zijn en werden doorverkocht van kredietverlener naar belegger. Dexia heeft voor eigen rekening en risico belegt in dat soort schuldpapier. Onder druk van de aandeelhouders moest er steeds meer winst gemaakt worden. Dat probeerden ze te doen door te investeren in wat toen leek een vrij risicoloos beleggingsproduct. Meer weten over Belfius leningen

Die leningen, die verpakt waren en aan Dexia zijn doorverkocht, bleken waardeloos. Ze verwachten iedere maand dat mensen hun lening afbetaalde, maar dat gebeurde steeds minder. Doordat er minder werd afbetaald op die leningen, werd dat schuldpapier steeds minder waard. De verwachting dat het volledig werd terugbetaald werd namelijk steeds kleiner.

Omdat banken maar een heel klein deel eigen vermogen hoeven aan te houden, kwam Dexia al snel in de problemen met die leningen. Ze moesten er op afschrijven. Dat betekent dat ze hun waarde verliezen. De balans van Dexia bank raakte daardoor steeds verder verzwakt, tot op een punt dat ze bijna failliet zouden gaan. Ze konden niet meer aan hun verplichtingen voldoen.

Dexia is op dat moment genationaliseerd. De Belgische Staat is garant gaan staan voor Dexia. Hierdoor wisten spaarders zeker dat hun geld veilig was en liepen ze niet massaal meer weg. Maar het kwaad was al geschiet. De goede naam van Dexia ging ten onder en ze besloten Dexia om te dopen naar Belfius.

Leen verstandig

U betaalt altijd meer als u iets met een lening koopt, dan wanneer u er voor spaart. Denk dus goed na voor u een lening aan gaat.

Leen met een doel

Een doorlopend krediet is vaak geen goede leningvorm. Sluit een persoonlijke lening af met een doel. Dat is vaak goedkoper. En het wordt u minder makkelijk gemaakt om meer te lenen dan eigenlijk nodig.

Laat u vooraf professioneel adviseren

Informatie op deze website dient als informatiebron, maar laat u altijd door een professional adviseren. Laat de hele lening doorrekenen en uw maandlasten bepalen.