Kredietwaardigheid ING

U wilt graag weten wat de kredietwaardigheid van uw bank is? Op deze pagina vindt u meer uitleg over de kredietwaardigheid van de ING. Zo kunt u makkelijker een keuze maken voor een bank waar u uw spaargeld wilt weghalen of naartoe brengen.

Kredietwaardigheid

De kredietwaardigheid van ING wordt door een aantal instanties beoordeeld. Per instantie ziet u de beoordeling en wat de beoordeling betekent. De ING is onderdeel van de ING Bank. Daarom wordt de kredietwaardigheid van de ING als uitgangspositie gebruikt.

Rating maatschappij Rating Uitleg
Standard & Poor's A+ De kredietwaardigheid van de ING is redelijk te noemen. De kredietwaardigheid is wel minder dan die van de beste geratete banken. ING heeft staatssteun ontvangen van de Nederlandse overheid. Ze zijn op dit moment bezig om die steun terug te betalen. De verwachting is dat ze na de terugbetaling van de staatssteun, hun rating waarschijnlijk verhoogd zal worden.
Moody's A2 De bank is kredietwaardig te noemen. Op lange termijn kan er wel wat gebeuren met de kredietwaardigheid. Zeker als de staatssteun van ING niet op korte termijn terugbetaald kan worden, kan er wat gebeuren met de rating.


De kredietwaardigheid van de ING is onder de huidige omstandigheden best redelijk te noemen. Daarbij is de bank nu ook genationalisseerd door de Nederlandse staat. Dat wil zeggen dat de overheid participeert in ING en dat de kredietwaardigheid door de Nederlandse overheid wordt gegarandeerd.

Update 5 september 2012: Afgelopen periode heeft Moody's de kredietwaardigheid van ING bank verlaagd. De kredietbeoordelaar doet dat vooral vanwege de maco-economische situatie van Nederland. De werkloosheid neemt toe en de huisprijzen dalen. ING Bank is een grote hypotheekverstrekker. Wanneer mensen hun hypotheek niet meer kunnen betalen, dan kan ING Bank daarvoor in de problemen komen. Dat is een van de belangrijkste redenen waarom de kredietwaardigheid van ING is verlaagd.

Leen verstandig

U betaalt altijd meer als u iets met een lening koopt, dan wanneer u er voor spaart. Denk dus goed na voor u een lening aan gaat.

Leen met een doel

Een doorlopend krediet is vaak geen goede leningvorm. Sluit een persoonlijke lening af met een doel. Dat is vaak goedkoper. En het wordt u minder makkelijk gemaakt om meer te lenen dan eigenlijk nodig.

Laat u vooraf professioneel adviseren

Informatie op deze website dient als informatiebron, maar laat u altijd door een professional adviseren. Laat de hele lening doorrekenen en uw maandlasten bepalen.