Kredietwaardigheid Dexia

U wilt graag weten wat de kredietwaardigheid van uw bank is? Op deze pagina vindt u meer uitleg over de kredietwaardigheid van Dexia. Zo kunt u makkelijker een keuze maken voor een bank waar u uw spaargeld wilt weghalen of naartoe brengen.

Kredietwaardigheid

Update: 10 oktober 2011:
Er is vandaag een akkoord bereikt door de overheden van België, Frankrijk en Luxemburg. België wordt volledig eigenaar van Dexia Bank België. België betaalt 4 Miljard Euro hiervoor. Daarnaast geven de 3 landen garanties af ter waarde van 90 Miljard Euro. België geeft hiervoor 54 Miljard Euro aan garanties af. 5000 Euro per Belg. Premier Yves Leterme gaf duidelijk aan dat alle spaartegoeden en tegoeden op lopende rekeningen veilig zijn. Er zou dus geen reden zijn voor consumenten en bedrijven om hun geld daar weg te halen.
België heeft de bank dus volledig genationaliseerd en strekt daarmee haar armen ver uit. Met de redding wordt het risico op een verlaging van de kredietwaardigheid van België groter. De vraag is dus of op de lange termijn de kosten die de belastingbetaler moet betalen, niet groter zijn dan wanneer België de bank niet had genationaliseerd.

Update: 4 oktober 2011:
Er is vandaag door de Raad van Bestuur van Dexia een spoedvergadering geweest. Het gaat niet goed met de bank. Er zijn op dit moment enkel geruchten dat de bank in een "Good" bank en een "Bad" bank zou worden opgesplitst. De Belgische en Franse overheden zeggen dat ze garant staan voor de spaargelden van de klanten van de bank. Daarnaast staan ze garant voor de schulden die de bank zou hebben. Het is op dit moment onduidelijk wat de kredietwaardigheid is van de bank. Spaarders die tot 100.000 Euro op hun rekening hebben staan, zouden normaal gezien onder het depositogarantiestelsel van de Belgische overheid moeten vallen. Dit geldt echter alleen voor particulieren. De ratign van de bank die u hieronder ziet is op dit moment niet actueel. Er zal binnenkort door de kredietbeoordelaars een update worden verstrekt. Wellicht pas nadat de bank is opgesplitst.

De kredietwaardigheid van Dexia wordt door een aantal instanties beoordeeld. Per instantie ziet u de beoordeling en wat de beoordeling betekent.

Rating maatschappij Rating Uitleg
Standard & Poor's A/A-1 De economische situatie kan invloed hebben op de kredietwaardigheid van de bank. Oppassen dus wanneer de economie verder verslechterd. De kredietwaardigheid staat op dit moment ter discussie.
Moody's On review for downgrade Moody's heeft de rating van Dexia op dit moment in beraad. Verwacht wordt dat de rating zal worden verlaagd. Lenen wordt dan duurder voor de bank, omdat andere banken Dexia minder goed vertrouwen.


De kredietwaardigheid van Dexia is redelijk te noemen. Wees voorzichtig onder de huidige marktomstandigheden. De Belgische staat, staat garant voor € 100.000,- Daarboven kunt u beter een tweede rekening op een andere bank openen.

Leen verstandig

U betaalt altijd meer als u iets met een lening koopt, dan wanneer u er voor spaart. Denk dus goed na voor u een lening aan gaat.

Leen met een doel

Een doorlopend krediet is vaak geen goede leningvorm. Sluit een persoonlijke lening af met een doel. Dat is vaak goedkoper. En het wordt u minder makkelijk gemaakt om meer te lenen dan eigenlijk nodig.

Laat u vooraf professioneel adviseren

Informatie op deze website dient als informatiebron, maar laat u altijd door een professional adviseren. Laat de hele lening doorrekenen en uw maandlasten bepalen.